voor een mooier thuis
  0
  Totaal
  € 0,00
  • Uw winkelmandje is leeg

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden

  Op afstand gesloten overeenkomsten

  'Op afstand gesloten overeenkomsten' zijn contracten die tussen bedrijven en consumenten worden gesloten voor de levering van goederen (koopovereenkomst) of het verrichten van diensten (servicecontract, managementcontract, huurovereenkomst, makelaarscontract, organisatie van reisdiensten) als er alleen communicatie op afstand mogelijk is en de overeenkomst niet binnen een systeem voor leveringen en diensten op afstand gebeurt.

  Dekoria GmbH maakt voor de overeenkomst gebruik van een bedrijfssysteem voor op afstand gesloten overeenkomsten. Dit systeem draait onder www.dekoria.nl.

  1. Bestellen:

  Als u een bestelling plaatst accepteert u als klant onze Algemene Voorwaarden, die online via onze webwinkel te vinden zijn. Door te klikken op ‘bestelling versturen’ plaatst u een bindende bestelling voor de items in uw winkelwagen. De bevestiging van de bestelling vindt direct na het verzenden plaats, samen met de aanvaarding van de bestelling, via een geautomatiseerd e-mail. Met behulp van deze e-mail wordt de koopovereenkomst gesloten.

  2. Prijzen:

  Alle prijzen zijn onder voorbehoud. De prijzen zijn inclusief de momenteel geldende BTW.

  3. Onze leveringsvoorwaarden gelden voor verzending binnen Nederland  en Belgie.  Aangezien alle artikelen individueel geproduceerd worden nadat ze besteld zijn, bedraagt de levertijd 6 werkdagen. U heeft de mogelijkheid om uw bestelde waren via onze partner www.paypal.de (automatische incasso, creditcard) te betalen.

  Wij hebben geen leveringsverplichting. Leveringsvertraging geven geen aanspraak op een schadevergoeding. Als we te laat zijn met de levering, hebben we aanspraak op een redelijke verlenging van de leveringsperiode. Als het product binnen deze verlenging wordt geleverd, is het geleverd op grond van het contract. In principe wordt het product door DPD geleverd. Voor leveringsvertragingen als gevolg van overmacht, gewijzigde wettelijke goedkeuringen en wetten, storingen, arbeidsgeschillen en/of materiële problemen – ook als deze tijdens de levering plaatsvinden – zijn wij, ook bij bindend overeengekomen leveringsdata, niet aansprakelijk. In deze gevallen wordt de overeengekomen datum stilzwijgend verlengd met de tijd die redelijkerwijs nodig is om deze hindernissen te verwijderen. We hebben het recht om de bestelling in deelleveringen te bezorgen. De klant moet deze aannemen, als redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze voor hem bedoeld zijn.

  4. Catalogus(sen)

  Alle beschrijvingen in onze catalogi zijn met de nodige zorg geschreven. Verkeerde informatie geeft geen aanspraak op schadevergoedingen.

  5. Verstuur – en transportkosten

  Onze leveringstijd is 6 werkdagen.

  We leveren in Nederland  en Belgie. (leveringskosten: 6,95 Euro).

  Wij sturen u een mailtje, zodra de goederen aan de pakketdienst DPD zijn overgedragen.

  6. Betalingsvoorwaarden:
  De klant heeft voor de levering de volgende kosteloze betaalmogelijkheden:


  a.) via www.paypal.nl. Indien u hier nog geen toegangsgegevens/ account heeft kunt u dit tijdens de bestelling aanmaken. Na het invoeren van de bestelling wordt u automatisch doorgestuurd naar paypal. Paypal is voor u als klant uiteraard gratis.

  b) als vooruitbetaling. U vult uw bestelling in en kiest dan vooruitbetaling. Daarna krijgt u de bankgegevens te zien. Zodra uw betaling bij ons binnen is, ontvangt u een bevestiging van uw betaling en bestelling. Alle persoonlijke gegevens worden via SSL gecodeerd en zijn zodoende bij de overdracht via internet ‘bugproof’. Uitgebreide informatie op het gebied van gegevensbescherming vindt u bij punt 10 ‘Gegevensbescherming en -veiligheid’.

  c) met iDEAL kunt u betalen in uw vertrouwde internetbetaalomgeving via uw eigen bank.

  7. Garantie
  :

  Let erop dat u alleen onbeschadigde goederen van de post aanneemt, anders bevestigt u stilzwijgend de goede ontvangst van de goederen. Eventueel voorkomende kleurverschillen tussen de foto's in de online shop en de producten zijn van technische aard en berusten niet op fouten. Er kunnen afwijkingen voorkomen in kleur en stof, deze zijn binnen de normale gang van zaken te accepteren. Wij garanderen dat de door ons geleverde goederen geen fabricage- en materiaalfouten bevatten.

  Voor alle gebreken aan goederen die voorkomen binnen de wettelijke garantietermijn gelden, naar keuze, de wettelijke eisen voor het verhelpen, repareren of vervangen van het artikel.

  8. Herroeping

  Annuleren

  U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

  De opzegperiode is veertien dagen nadat u, of iemand die daarvoor door u gemachtigd is en niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

  Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u ons, Dekoria GmbH, Bundesplatz 8, 10715 Berlijn, Duitsland contact@dekoria.nl, tel. +49 (0) 30-55578328-0, door middel van een eenduidige verklaring (bijv. per post, fax of e-mail), informeren over uw besluit dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde opzegformulier, maar het is niet verplicht.

  De teruggegeven artikelen moeten naar het volgende adres worden gestuurd:
  Dekoria GmbH, Oldenburg ring 3, 02829 Markersdorp, Duitsland

  U kunt het voorbeeld retourformulier , of een andere eenduidige verklaring, ook elektronisch op onze website invullen en versturen: www.dekoria.nl/retourformulier. Als u gebruik maakt van deze gelegenheid, ontvangt u per e-mail direct een bevestiging van de ontvangst van uw opzegging.
  Het is voldoende als u de mededeling betreffende uw opzegging terugstuurt vóór het verstrijken van de opzegdeadline.

  Let op:
  Het herroepingsrecht geldt niet voor de volgende contracten, tenzij de partijen iets anders overeengekomen zijn:

  - Contracten voor de levering van goederen die vooraf in de fabriek zijn gefabriceerd en waarbij voor de productie ervan een individuele keuze of beslissing van de consument vereist is, of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de consument,

  - Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven, of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken of binnenkort zal verlopen,

  - Contracten voor de levering van verzegelde goederen, die vanwege gezondheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden teruggenomen nadat hun zegel na ontvangst is verwijderd,

  - Contracten voor de levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen verbonden zijn,

  - Contracten voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs in het contract is vastgelegd, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waar de onderneming geen controle over heeft,

  - Contracten voor de levering van audio- of video-opnamen en computerprogramma’s in een verzegelde verpakking waarvan de zegel na levering werd verwijderd,

  - Contracten betreffende de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen.

  Wij raden u aan om een ​​gratis stofsample te bestellen voordat u bestelt.

  De verwerkingstijd van klachten/ retourzendingen door Dekoria is ongeveer 14 werkdagen na ontvangst van de goederen.

  De gevolgen van herroeping

  Na opzegging van het contract, zullen wij alle betalingen die we van u ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering koos) vergoeden, uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u de goederen naar ons terugstuurde. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betalingsmethode die u in de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is; er worden in ieder geval geen kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

  Wij mogen de terugbetaling weigeren, totdat we de goederen ontvangen hebben, of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggestuurd, al naar gelang welk van deze twee gebeurtenissen eerder plaatsvindt.

  Stuur of breng de goederen direct terug, of in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u het contract hebt opgezegd. Het voldoet wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

  U hoeft alleen voor een waardevermindering van de goederen te betalen, wanneer deze het gevolg is van een te bewijzen verkeerde omgang met de goederen door u.

  Einde van de herroeping

  9. Online beslechting consumentengeschillen
  De Europese Commissie heeft een internetplatform opgericht voor de beslechting van consumentengeschillen. Dit platform vindt u onder de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  10. Kostenovereenkomst

  Indien u gebruikt maakt van uw recht tot herroeping, komen de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen voor uw rekening.

  11. Tegoedbonnen:
  Alle tegoedbonnen resp. kortingscodes kunnen maar een keer worden gebruikt. Er wordt geen korting verstrekt op de verzendkosten. Vul deze code tijdens het bestelproces op het bestelformulier in. Contante uitbetaling is niet mogelijk.

  12. Voorbehoud van eigendomsrecht:

  Zolang nog niet aan alle betalingen is voldaan, blijven alle door ons geleverde goederen ons eigendom. Bij cheques en rekeningen is dit totdat deze zijn ingelost. De koper kan de goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering verder verkopen. Een pandrecht of eigendomsoverdracht ten gunste van derden is uitgesloten. Voor transacties op krediet blijven dergelijke claims tot maximaal het bedrag van de koopprijs in ons bezit en kunnen ook niet worden overgedragen aan derden.

  13. Privacy
  Persoonsgegevenszijn alle gegevens diewe opslaan in samenhang met uw naam. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevensom uw bestelling te kunnen verwerken. Wel slaan we de contracttekst op en kunnen we u onze Algemene Voorwaarden per e-mail doen toekomen.

  Herroeping van de instemming: tijdens het bestelproces heeft u uitdrukkelijk de volgende toestemming verleend. We wijzen u erop dat u uw toestemming op elk moment voor de toekomst kunt herroepen, Ik geef mijn toestemming voor de opslag van mijn persoonlijke gegevens in de database van Dekoria.’ De voorwaarden en bepalingen kunt u op elk gewenst moment hier inzien. Uw eerdere bestellingen kunt u inzien als u als klant bij ons inlogt. U heeft natuurlijk altijd de mogelijkheid om de gehele of gedeeltelijke verwijdering van uw gegevens aan te vragen. Wij zullen dan per omgaande aan dit verzoek voldoen.

  Wanneer u zich op onze nieuwsbrief abonneert, wordt uw e-mailadres met uw toestemming voor reclamedoeleinden gebruikt, totdat u zich weer afmeldt. Uitschrijven kan op elk gewenst moment. Dekoria geeft de verzamelde gegevens niet verder aan derden en zal deze ook zeker niet verkopen, verhuren of ruilen.

  Alleen wanneer we voor het uitvoeren van een door u gewenste dienst gebruik maken van onderaannemers of agenten die deze gegevens nodig hebben, verstrekken we hen de benodigde gegevens. In dit geval vragen wij onze partners om de gegevens volgens wettelijke bepalingen te verwerken en ze onmiddellijk te verwijderen wanneer ze deze niet meer nodig hebben. U begrijpt dat we niet volledig kunnen toezien op de naleving van deze verplichting door anderen en nemen daarom geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele overtredingen.

  Daarnaast verzamelen we collectieve gegevens, d.w.z. gegevens over het aantal bezoekers op onze website en welke pagina's ze bezoeken. Deze informatie is niet persoonlijk identificeerbaar, d.w.z. niet gekoppeld aan individuen, maar heeft een algemene, statistische aard. We kunnen dus niet bepalen welke gebruiker toegang heeft gehad tot welke gegevens.

  Als onderdeel van de technische oplevering van de pagina’s slaan onze systemen informatie op over de bestanden die door een gebruiker van onze website worden opgeroepen. Hierbij worden onder andere het tijdstip, IP-adres en de browser-identificatie van de gebruiker, een statusbericht en de gegevensomvang opgeslagen.

  Cookies
  Deze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, die als doel hebben om onze aanwezigheid op internet gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken – en de navigatie op onze website te versnellen. Ook gebruiken wij cookies van onze systeempartners (zoals bijv. Google of Facebook) voor het produceren van overzichten over onze aanwezigheid op internet en voor het inzetten van advertentieruimtes. Onze systeempartners zetten ook eigen cookies die ertoe dienen het gebruikersgedrag op onze website te meten en om gericht reclame te maken. Daarnaast stellen cookies ons in staat om de frequentie van de pageviews en de algemene navigatie te meten. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden geplaatst. We wijzen u erop, dat sommige van deze cookies van onze server naar uw computersysteem worden gekopieerd, daarbij gaat het meestal om ‘session-cookies’. ‘Session-cookies’ onderscheiden zich doordat ze automatisch na het afsluiten van een browser-sessie weer van uw harde schijf worden verwijderd. Andere cookies blijven op uw computersysteem en geven ons de mogelijkheid uw computersysteem tijdens een volgend bezoek te herkennen (zgn. blijvende cookies). Vanzelfsprekend kunt u cookies altijd weigeren, als uw browser dat toelaat. Let erop dat bepaalde functies van deze website mogelijkerwijs niet, of slechts beperkt kunnen worden gebruikt, als uw browser zo is ingesteld dat geen cookies worden toegelaten.

  Google Analytics
  Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zgn. ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die de cookies over uw gebruik van de website leveren, worden in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

  In het geval van activatie van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google binnen de landen van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte vantevoren verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door u te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten te maken en om verdere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan de websitebeheerder te leveren.

  Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres zal niet met andere gegevens van Google worden samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies door een bijbehorende instelling van uw browser-software voorkomen; we maken u erop attent dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt daarnaast het verzamelen van de door cookies gegenereerde, en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres), en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, als u de via deze link beschikbare browser-plugin download en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

  Opgemerkt zij dat deze website Google Analytics met de extensie _anonymizeIp ()’ gebruikt en IP-adressen enkel verkort verder worden verwerkt, wat een directe link met de persoon uitsluit.

  Facebook Plugins
  Op onze website worden zogenaamde Social Plugins (‘Plugins’) van het social network Facebook gebruikt, dat bedreven wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). De plugins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de toevoeging ‘Social plug-in van Facebook’ resp. ‘Facebook Social Plugin’. Een overzicht van de Facebook Plugins en hun uiterlijk vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins

  Wanneer u een webpagina oproept, die zo’n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de server van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct aan uw browser doorgegeven en in de website opgenomen. Door deze verbinding ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de bijbehorende website van onze website heeft opgevraagd, ook als u geen Facebook-profiel heeft of op dat moment niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Facebook in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Als u bij Facebook bent ingelogd kan Facebook het bezoek aan onze website direct aan uw Facbook-profiel toewijzen. Als u interactie heeft met de plugins, door bijvoorbeeld op de ‘Vind ik leuk’-knop te klikken of een opmerking achter te laten, wordt deze informatie eveneens direct aan een server van Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. De informatie zal bovendien op uw Facebook-profiel komen te staan en zichtbaar zijn voor uw Facebook-vrienden.

  Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, uw rechten in dit opzicht en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, vindt u hier:
  http://www.facebook.com/policy.php

  Als u niet wilt dat Facebook de informatie verzameld via onze website direct aan uw Facebook-profiel toewijst, raden wij u aan om voor uw bezoek aan onze website steeds uit te loggen bij Facebook. U kunt het laden van de Facebook plug-ins met add-ons voor uw browser ook volledig voorkomen, bijvoorbeeld met de ‘Facebook blocker’ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

  14. Merkenrecht

  Wij informeren u dat volgens de Wet Merkenrecht §4 merken juridisch en industrieel eigendom zijn. In onze online winkel worden merknamen alleen gebruikt voor informatieve doeleinden, om aan te geven voor welke zitbank-/ en stoelmodellen van welke fabrikant de hoezen bedoeld zijn. We suggereren niet dat de hoezen originele producten van deze fabrikant zijn.

  15. Copyright

  De volledige inhoud van www.dekoria.nl (tekst, foto’s, illustraties) is onderworpen aan het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Elementen mogen niet gebruikt worden voor privé of zakelijke doeleinden, noch gekopieerd of gewijzigd worden. Voor uitzonderingen op deze regel is de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden vereist.

  16. Bevoegdheid/ geldigheid (uitsluitend voor wederverkopers)

  Plaats van handeling en bevoegde rechtbank voor beide partijen is Görlitz. Deze verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle toekomstige bestellingen en rekeningen, zonder de noodzaak van meer expliciete verwijzing naar deze voorwaarden in individuele gevallen. Mondelinge en telefonische afspraken hebben geen rechtsgeldigheid. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door ons werden bevestigd.

  Algemene Voorwaarden van www.dekoria.nl

  Online Shop & postorderbedrijf voor woningsinrichting
    Dekoria GmbH, Wittestraße 31, 13509 Berlijn, Duitsland

  (geen showroom)

  Tel: +49 (0) 30-55578328-0
  E-mail:
  contact@dekoria.nl

  BTW-nummer: DE280239775

  Verantwoordelijk voor de inhoud:
  Dekoria GmbH

   

  Terug naar boven