Uw winkelmandje is leeg

laat je inspireren

weet je niet hoe het werkt?

ontdek onze voordeelacties

Meubels tot en met -30%! Koop nu

Meubels tot en met -30%! Koop nu

Meubels tot en met -30%! Koop nu

Menu

Privacybeleid

Privacybeleid

We stellen uw interesse in onze webwinkel zeer op prijs. De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.

1. Gegevensverwerker
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) en de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG):

Dekoria GmbH
Eichborndamm 129-139
13403 Berlijn
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 30 555 78 328 0
E-mail: [email protected]
Website: www.dekoria.de

Voor alle vragen over de bescherming van gegevens in verband met onze producten en diensten en het gebruik van onze website kunt u te allen tijde ook contact opnemen met onze medewerkers. Wij zijn te bereiken op bovenstaand postadres en e-mailadres met het trefwoord: "t.a.v. Afdeling gegegvensbescherming".

2. Persoonsgegevens
Persoonsgegevens in volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) en de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De persoonlijke gegevens van de gebruikers die in het kader van dit onlineaanbod worden verwerkt, omvatten in het bijzonder: uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw geslacht, uw telefoonnummer, uw gecodeerde wachtwoord voor de klantenrekening en, indien van toepassing, uw geboortedatum, uw bestelgegevens, de producten die u hebt gekocht, de diensten die u hebt gebruikt, betalingsinformatie, uw voorkeuren met betrekking tot producttypes, uw gegevens, die worden verzameld tijdens het gebruik van ons online aanbod, gegevens die wij in bepaalde gevallen van onze dienstverleners (bijv. van kredietagentschappen of betalingsdienstaanbieders) ontvangen.

3. Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt, wanneer u een klantenaccount aanmaakt en wanneer u een bestelling bij ons plaatst. Daarnaast verwerken wij uw persoonlijke gegevens om u indien dit nodig is te kunnen contacteren en voor reclamedoeleinden. In verband met bovengenoemde doeleinden stellen wij u inhoud ter beschikking, analyseren wij het gebruik van ons platform en nemen wij de vereiste veiligheidsmaatregelen. Indien u door ons wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens in te voeren, kunt u dit uiteraard weigeren. U bepaalt zelf welke informatie u ons geeft.

Toegang tot website en hosting
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een webpagina wordt geopend, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het gevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van het ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het ophalen documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het doel een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV). Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na uw paginabezoek verwijderd.

Hostingdiensten door een derde partij
Een externe partij levert in onze opdracht de diensten voor het hosten en weergeven van de website. Dit is gerechtvaardigd gezien ons legitieme zakelijke belang ons aanbod correct te presenteren. Alle gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van deze website of in aangewezen vormen in de online winkel zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op de servers. Verwerking op andere servers vindt alleen in de hier omschreven vorm plaats. Deze serviceprovider bevindt zich in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

4. Gegevensverzameling en -gebruik voor contractverwerking en het openen van een klantenaccount
We verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail) of bij het openen van een klantenaccount. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we deze gegevens benodigen om contracten te kunnen opstellen, om contact met u op te nemen of om het openen van een account mogelijk te maken. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de betreffende invoerformulieren. We gebruiken de informatie voor contractafhandeling en verwerking van uw vragen in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder b AGV. Na voltooiing van het contract of annulering van uw account worden uw gegevens voor verder gebruik beperkt en na afloop van de fiscale en commerciële bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk met verder gebruik van uw gegevens heeft ingestemd of wij ons het verdere gebruik van uw gegevens op wettelijk toegestane wijze voorbehouden, waarvan wij u in deze verklaring op de hoogte stellen. Het verwijderen van uw klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactadres of via een speciale functie in het klantaccount.

5. Gegevensoverdracht
Uw gegevens worden door ons doorgegeven in de volgende gevallen en op basis van de wettelijke toestemming die in elk geval wordt gegeven:

als u hebt ingestemd met de overdracht van uw gegevens (artikel 6, lid 1, onder a AGV),

indien de overdracht van gegevens aan derden op grond van artikel 6 lid 1 onder b AGV noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst; dit omvat bijvoorbeeld de overdracht van gegevens aan betalings- en logistieke dienstverleners, transporteurs en leveranciers indien zij u rechtstreeks leveren,

indien de overdracht noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is (art. 6, lid 1, onder c, DSGVO),

Voor de verwerking van uw aanvraag en uw bestellingen is het noodzakelijk om uw persoonlijke gegevens door te geven aan het aangesloten bedrijf, Franc Textil Sp. z o.o., ul. Przemyslowa 10, 58-130 Zarow, Polen.

Alle bedrijven en derden aan wie wij uw persoonlijke informatie doorgeven, mogen deze informatie alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden. Bovendien zijn zij verplicht om de gegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze specificaties en de relevante wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Dienstverleners die namens ons handelen zijn gebonden aan onze instructies. Bovendien zijn wij contractueel gerechtigd om de naleving van de relevante contractuele en wettelijke voorschriften door de dienstverleners te controleren. De externe dienstverleners kunnen in de volgende categorieën worden ingedeeld:

- Dienstverleners voor de hosting, het onderhoud en de service van onze website,
- Dienstverlener op het gebied van klantenservice,
- Banken en andere aanbieders van betalingsdiensten, waaronder de verwerking van betalingen,
- Postorderbedrijven voor e-mail nieuwsbrieven en postorderbedrijven voor catalogi,
- Dienstverleners voor fraudepreventie die fraude op onze site opsporen of voorkomen,
- Dienstverlener op het gebied van marketing en webanalyse,
- Dienstverlener voor vragen van klanten
- Wij maken gebruik van betalingsdienstaanbieders en aanbieders van verzenddiensten die gevestigd zijn binnen de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan deze bedrijven vindt alleen plaats in overeenstemming met de noodzaak om de overeenkomst na te komen.

6. Gegevensoverdracht aan verzendserviceproviders
Voor zover u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens of na uw bestelling, geven wij overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a AGV uw telefoonnummer door aan de verzendserviceprovider, zodat deze vóór aflevering contact met u kan opnemen met het oog op kennisgeving van levering danwel het maken van een afspraak voor levering.

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar het onderstaande contactadres of rechtstreeks naar de verzendserviceprovider op het hieronder vermelde contactadres. Na intrekking zullen we uw gegevens die voor dit doel zijn verstrekt verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht om op wettelijk toegestane wijze verder gebruik te maken van de gegevens voorbehouden en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DPD Germany GmbH, Wailandtstrasse 1, 63741, Aschaffenburg
Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn
Schenker Germany AG, Uhlfelder Strasse 1-3, 60314 Frankfurt
DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn

7. E-mailnieuwsbrief en e-mailreclame
E-mailreclame met registratie voor de nieuwsbrief
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de noodzakelijke of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AGV onze reguliere e-mail nieuwsbrief toe te sturen.

Het uitschrijven van de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het onderstaande contactadres of via een speciale link in de nieuwsbrief. Na afmelding verwijderen wij uw e-mailadres, voor zover u ons niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om uw gegevens verder te gebruiken of wij ons het verdere gebruik van uw gegevens op wettelijk toegestane wijze voorbehouden, waarover wij u in deze verklaring op de hoogte stellen.

De nieuwsbrief wordt verzonden door een dienstverlener aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel verstrekken.

Deze serviceprovider bevindt zich in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

8. Postreclame en uw recht om bezwaar te maken
Daarnaast behouden we ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen advertentiedoeleinden, bijvoorbeeld om per briefpost interessante aanbiedingen en informatie over onze producten te sturen. De promotionele benadering van onze klanten is in overeenstemming met artikel 6, lid 1 sub f AGV.

De reclamemailings worden geleverd door een postbedrijf, waaraan we uw gegevens doorgeven.
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar het hieronder staande contactadres.

9. Integratie van de Trusted Shops Trust Badge
Om het keurmerk van Trusted Shops weer te geven en het Trusted Shops-lidmaatschap aan te bieden aan kopers na het plaatsen van een bestelling, is de Trusted Shops Trust Badge op deze website opgenomen. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om een zo optimaal mogelijke marketing te bewerkstelligen in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AGV. Het Trustbadge en de geadverteerde diensten zijn een product van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Strasse 15C, 50823 Keulen.

Wanneer de Trustbadge wordt geladen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, datum en tijd van het ophalen, de overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevatten en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en binnen zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch gewist. Andere persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen aan Trusted Shops, voor zover u hiermee hebt ingestemd, u zich na de voltooiing van een bestelling voor het gebruik van Trusted Shops-producten heeft geregistreerd of al geregistreerd bent. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

10. Cookies und Webanalyse

Cookie-mechanisme
Deze webwinkel gebruikt kleine bestanden genaamd cookies. Ze worden opgeslagen door een server op de computer van de persoon die de winkelwebsites bezoekt. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van het domein waarvan het afkomstig is, de "vervaltijd" en een individueel willekeurig nummer dat het bestand identificeert.
Het cookie-mechanisme is volkomen veilig voor computers, er kunnen met name geen virussen via deze weg op de computers van de gebruikers terechtkomen. De gebruiker kan echter de toegang van cookies tot zijn computer beperken of uitschakelen. Als van deze optie gebruik wordt gemaakt, is de navigatie door de webwinkel over het algemeen mogelijk, maar kan het gebruik van bepaalde functies beperkt zijn. De verwerkingsverantwoordelijke beheerder kan de in cookies opgeslagen gegevens verwerken wanneer bezoekers de website van de webwinkel bezoeken om:
1. de gebruiker) als een in de webwinkel ingelogde persoon te identificeren en hem in te lichten dat hij is ingelogd;
2. de goederen te onthouden die aan het winkelmandje zijn toegevoegd om een bestelling te plaatsen;
3. de gegevens uit ingevulde formulieren te onthouden die worden gebruikt voor een bestelling of voor inloggegevens op webwinkel;
4. de inhoud van de website van de webwinkel aan de individuele voorkeuren en reële behoeften van de klant aan te passen (bv. betreffende letterkleuren en -grootte, pagina-indeling);
5. gepersonaliseerde inhoud en advertenties aan te bieden, om sociale functies aan te bieden en om het verkeer op onze site te analyseren;
6. anonieme statistieken over het gebruik van de website van de webwinkel bij te houden.

Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u ons de volgende keer bezoekt (permanente cookies). Hoe lang ze in het overzicht worden bewaard, kunt u nagaan in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en dat u afzonderlijk over de acceptatie ervan kunt beslissen of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt dit voor elke browser vinden onder de volgende links:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chroom™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Let erop dat bepaalde functies van deze website mogelijkerwijs niet, of slechts beperkt kunnen worden gebruikt, als uw browser zo is ingesteld dat geen cookies worden toegelaten.

Deze website gebruikt een toepassing van Google Analytics (zie hieronder), de zogenaamde DoubleClick-cookie, die een herkenning van uw browser wanneer u andere websites bezoekt mogelijk maakt. Dit dient de optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AGV. De informatie die automatisch wordt gegenereerd door de cookie over het bezoeken van deze website, wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres zal worden verkort door de IP-anonimisering op deze website voorafgaand aan verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar worden ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens die door Google worden verzameld samengevoegd.

Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere websitegerelateerde services aan te bieden. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang onze website optimaal te kunnen gebruiken. Google kan deze informatie indien dit wettelijk is toegestaan ook doorgeven aan derden voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Na het gebruik van Google DoubleClick door ons, worden de gegevens die in dit kader zijn verzameld, verwijderd.
Google Double Click is een dienst van Google LLC. (www.google.nl). Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een huidig certificaat kan hier worden bekeken. De Europese Commissie heeft een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd met het Privacy Shield.

U kunt de DoubleClick-cookie uitschakelen via deze link. Daarnaast kunt u zich bij de Digital Advertising Alliance informeren over het instellen van cookies en eventueel aanpassingen doorvoeren. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en per geval kunt beslissen over de acceptatie ervan. Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze site beperken.

Analytische en marketinginstrumenten die door ons en onze partners worden gebruikt. Wij wijzen u erop dat derden (waaronder Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, verder te noemen Facebook, en Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, verder te noemen Google) cookies en (soort) gelijke technologieën kunnen gebruiken om informatie te verzamelen op de website of de app en andere plaatsen op het internet, om deze te gebruiken om meetdiensten en advertentietargeting te leveren. Door de cookie-instellingen te beheren, kan worden geselecteerd of toestemming voor het verzamelen en gebruiken van informatie voor advertentietargeting wordt gegeven.

11. Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyses
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zgn. ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in overeenkomst met art. 6 lid 1 sub f van AGV. De informatie die de cookies over uw gebruik van de website leveren, worden in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In het geval van activatie van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google binnen de landen van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte van te voren verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. Het anonieme IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorstuurt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in dit verband verzamelde gegevens worden na het gebruik van Google Analytics door ons verwijderd.

De Google LLC is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op grond van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt daarnaast het verzamelen van de door cookies gegenereerde, en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres), en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, als u de via deze link beschikbare browser-plugin download en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst op deze website gegevens verzameld. Een opt-out cookie wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u deze cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Google Analytics-reclamefuncties (DoubleClick)
Naast Google Analytics (zie hierboven) zijn op deze website de reclamefuncties van DoubleClick actief. In dit verband worden via de Google-cookie aanvullende gegevens verzameld die verder gaan dan de gebruikelijke uitvoering van Google Analytics. Voor dit doel gebruikt onze website ook cookies van derden, naast de Google Analytics-cookies.
Het doel van DoubleClick is om u relevante reclame te tonen, zowel van ons als van derde aanbieders. Daarbij krijgt uw browser een identificatiecode (ID), een soort pseudoniem, waarmee kan worden nagegaan welke advertenties uw browser heeft opgeroepen en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt. Het gebruik van DoubleClick cookies maakt het mogelijk om advertenties weer te geven die overeenkomen met eerdere bezoeken aan onze en andere websites. De door het cookie gegenereerde informatie wordt voor analyse doorgestuurd naar een server in de VS en daar door Google opgeslagen. Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan externe bedrijven op basis van wettelijke vereisten of in het kader van een in opdracht gegeven gegevensverwerking. Google zal in geen geval de gebruikersgegevens samenvoegen met andere gegevens die door Google zijn opgeslagen.
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies en uw browser dienovereenkomstig configureren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet de volledige functionaliteit van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookies gegenereerde en met het gebruik van de website verband houdende gegevens door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google vermijden door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op het volgende adres.
U kunt de DoubleClick-cookies ook deactiveren op de website van de Digital Advertising Alliance op dit adres.
Bovendien is de bovenstaande informatie over "Google Analytics" ook van toepassing op de reclamefuncties van Analytics.
Gedetailleerde informatie over DoubleClick is te vinden op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Gebruik van Webtrekk voor webanalyse
Voor website-analyse worden gegevens op deze website automatisch verzameld en opgeslagen met behulp van technologieën van Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com), van waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in overeenkomst met art. 6 lid 1 sub f AGV.
Cookies kunnen voor dit doel worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder uitdrukkelijke toestemming. Na het gebruik van Webtrekk door ons, worden de gegevens die in dit kader zijn verzameld, verwijderd. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met effect voor de toekomst door op deze link te klikken.

Na uw bezwaar wordt een opt-out-cookie opgeslagen op uw apparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Gebruik van live chatsysteem
Op deze website worden met van technologieën van Live Chat, One International Place, Suite 1400, Boston, MA 02110-2619, USA (www.livechatinc.com) gegevens opgeslagen voor de toepassing van web analytics en de exploitatie van het live chat systeem. Van dit gepseudonimiseerde gegevensgebruik kunnen profielen onder een pseudoniem worden gemaakt. Cookies kunnen voor dit doel worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker. De cookies maken onder andere de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Indien de aldus verzamelde informatie persoonlijke referenties hebben, verloopt de verwerking overeenkomstig met art 6 lid 1 sub 7 AGV gezien ons rechtmatige belang van een effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.
De met de live chat-technologie verzamelde gegevens worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gebruikt om bezoekers te identificeren en zal niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Om de opslag van live chat cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze in de toekomst geen cookies meer opslaat en reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. Het verzamelen van gegevens en de opslag met het oog op het creëren van een pseudoniem gebruiksprofiel, kunt u ten allen tijde uitschakelen door het sturen van een beroep naar het in het impressum vermelde e-mailadres.
LiveChat met het hoofdkantoor in de Verenigde Staten is gecertificeerd voor het Europees Verdrag Privacy "Privacy Shield", die de naleving van de bestaande bescherming van EU-gegevens verzekert.

12. Reclame via marketingnetwerken
Remarketing van Google AdWords
Google Adwords promoot deze site in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Voor dit doel wordt bij het bezoeken van onze website door Google de zogenaamde remarketing-cookie ingesteld. Hiermee worden automatisch via een pseudoniem CookieID en op basis van de door bezochte websites, op uw interesses gebaseerde advertenties mogelijk gemaakt. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in overeenkomst met art. 6 lid 1 sub f AGV. Na het gebruik van Google AdWords-remarketing, worden de gegevens die in dit kader zijn verzameld, verwijderd.

Aanvullende verwerking vindt alleen plaats, indien u met Google overeengekomen bent dat uw browsegeschiedenis voor internet en app door Google aan uw Google-account mag worden gekoppeld en informatie uit uw Google-account zal worden gebruikt om uw advertenties op internet te personaliseren. In dit geval, wanneer u inlogt bij Google tijdens het bezoek van onze website, gebruikt Google uw gegevens met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Hiervoor koppelt Google uw persoonlijke gegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te maken.

Google AdWords Remarketing is een service van Google LLC (www.google.com). Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. De Europese Commissie heeft een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd met het Privacy Shield.

U kunt de remarketingcookie uitschakelen via deze link. Daarnaast kunt u zich informeren over het instellen van cookies en het doorvoeren van aanpassingen bij de Digital Advertising Alliance.

13. Social Media PlugIns
Het gebruik van social plug-ins van Facebook, Google, Instagram, Pinterest met behulp van de Shariff-solution.

Op onze website worden social buttons gebruikt door sociale netwerken.

Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig met art. 6 lid 1 sub f AGV. Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van onze website te verbeteren, zijn deze buttons niet volledig geïntegreerd als plug-ins, maar alleen door een HTML-link op de pagina te gebruiken. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke knoppen bevat, er geen verbinding met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk tot stand wordt gebracht.

Als u op een van de buttons klikt, wordt er een nieuw venster van uw browser geopend en wordt de pagina opgeroepen van de betreffende serviceprovider waarop u bijvoorbeeld op de knop like- of share-button kunt klikken.

Voor doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de providers op hun pagina's, evenals een contactoptie en uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder.
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://help.instagram.com/155833707900388
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Facebook Business Tool
Omdat wij de zakelijke tools van Facebook gebruiken, treden wij samen met Facebook op als gemeenschappelijke beheerders in de zin van artikel 26 1 AVG, op grond van afspraken tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken die zijn gemaakt om de respectieve verantwoordelijkheden voor de naleving van de verplichtingen uit hoofde van de AVG vast te stellen. In overeenstemming met (deze) afspraken zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de volgende informatie:
- Het gebruik van business tools vervult het legitieme belang van de beheerder en onze vertrouwde partners (artikel 6 lid. 1 onder f AVG) zijnde het uitvoeren van marketingactiviteiten (behavioural advertising) en het meten van de doeltreffendheid(effectiviteit) van de advertenties.
- Voor meer informatie over gegevensverwerking, zie het gegevensbeleid van Facebook en de informatie dat Facebook een medeverantwoordelijke voor de verwerking is, informatie overeenkomstig artikel 13, lid 1, onder a) en b) van AVG, informatie hoe Facebook gegevens verwerkt, de rechtsgrondslag en de middelen om de rechten van de betrokkenen tegenover Facebook af te dwingen) op de link https://www.facebook.com/about/privacy.
- Facebook is verantwoordelijk voor de handhaving van de rechten van de betrokkenen, volgens art. 15-20 AVG met betrekking tot de door Facebook opgeslagen persoonsgegevens na de gezamenlijke verwerking.
Facebook treedt ook op als onze verwerkingsverantwoordelijke waarbij hij de persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte kan doorgeven. De overdracht van persoonsgegevens geschiedt in dat geval op basis van standaard contractuele clausules.
U kunt uw privacy instellingen beheren vanuit uw Facebook-account.
- Facebook pixel
Het is een analytisch tool beschikbaar binnen Facebook en helpt de doeltreffendheid van advertenties te meten op basis van een analyse van de handelingen in de Webwinkel, geleverd door Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) en maakt ook mogelijk om gepersonaliseerde reclame op Facebook op u te richten. (Dit is een analyse-instrument dat beschikbaar is op Facebook en dat helpt bij het meten van de effectiviteit van advertenties op basis van een analyse van de acties van gebruikers op de winkel, geleverd door Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland), en maakt het mogelijk dat gepersonaliseerde reclame naar u wordt verzonden op Facebook.) Deze tool verzamelt informatie over het gebruik van de Webwinkel die vervolgens naar de servers van Facebook wordt doorgestuurd. Let op: Facebook kan deze informatie met andere informatie combineren die het heeft verkregen in verband met uw gebruik van Facebook en deze voor eigen doeleinden gebruiken (waaronder voor marketing).


YouTube-videoplug-ins
Op deze website is inhoud van externe aanbieders opgenomen. Deze inhoud wordt geleverd door Google LLC ('Provider').
YouTube wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Voor video's van YouTube die op onze site zijn opgenomen, is de geavanceerde privacy-instelling ingeschakeld. Dit betekent dat geen informatie wordt verzameld en opgeslagen op YouTube door bezoekers van de website, tenzij ze de video afspelen. De integratie van de video's is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in overeenkomst met art. 6 lid 1 sub f AGV. Voor informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de providers, evenals hun rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, raadpleegt u het privacybeleid van Google: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.html.

14. Recensieherinneringen verzenden per e-mail
Recensieherinnering door Trusted Shops
Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AGV, zullen wij uw e-mailadres doorgeven aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een recensieherinnering kunnen sturen.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.

Recensieherinnering door Trustpilot
Als u ons hier tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AGV, sturen wij uw e-mailadres naar Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhagen, Denemarken (https://nl.trustpilot.com/) zodat zij u per e-mail een evaluatieherinnering kunnen sturen.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door rechtstreeks contact op te nemen met Trustpilot A/S of door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactpersoon.

15. Contactopties en uw rechten
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft te allen tijde het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos informatie te verkrijgen over de hem betreffende persoonsgegevens die zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie. Bovendien heeft de betrokkene recht op de volgende informatie:

de verwerkingsdoeleinden

de soorten persoonsgegevens die worden verwerkt

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in andere landen of bij internationale organisaties indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de hem betreffende persoonsgegevens of van een beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of van een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking het bestaan van een recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de onderliggende logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om te weten of zijn persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een ander land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene recht op toegang tot de relevante garanties in verband met de doorgifte.

16. recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten")
In een aantal gevallen kan het nodig zijn om persoonlijke informatie over u te verwijderen. In detail: Overeenkomstig artikel 17, lid 1, DSGVO heeft u het recht om te eisen dat wij uw persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderen en zijn wij verplicht om uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

- De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

- U trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
- U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, AGV.
- U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, AGV.
- De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
- Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie.
- De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van het AGV.

Indien wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en wij verplicht zijn deze te verwijderen overeenkomstig artikel 17, lid 1, AGV, zullen wij passende maatregelen nemen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens die de persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat u hen hebt verzocht om alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen.

17. recht om de verwerking te beperken
In een aantal gevallen heeft u het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. In detail: U heeft het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,

de verwerking is onwettig en u heeft geweigerd de persoonsgegevens te verwijderen en in plaats daarvan verzocht om de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 AGV en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van ons bedrijf zwaarder wegen dan de uwe.

18. duur van de opslag en verwijdering van de gegevens
In principe slaan wij uw gegevens slechts zo lang op als nodig is voor de betreffende verwerking. De in het kader van de verwerking van de overeenkomst verzamelde gegevens worden opgeslagen tot het einde van de wettelijke of eventuele contractuele garantie- en garantierechten. Na het verstrijken van deze termijn bewaren wij de informatie over de contractuele relatie die volgens de handels- en belastingwetgeving vereist is voor de door de wet voorgeschreven periodes. Voor deze periode (meestal tien jaar na het sluiten van de overeenkomst) worden de gegevens uitsluitend in geval van controle door de belastingdienst opnieuw verwerkt.

Wij verwijderen de in het kader van de klantenaccount verzamelde en opgeslagen gegevens uiterlijk wanneer het doel van de opslag niet meer van toepassing is of wanneer u ons meedeelt dat uw klantenaccount moet worden verwijderd. Een vroegtijdige verwijdering van uw persoonlijke gegevens is echter niet mogelijk indien en voor zover de gegevens nog noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of voor zover wij wettelijk verplicht zijn tot verdere opslag.

19. geautomatiseerde besluiten, met inbegrip van het opstellen van profielen
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van de verzamelde persoonsgegevens plaats, inclusief profilering.

Stand: maart 2022