Uw winkelmandje is leeg

laat je inspireren

weet je niet hoe het werkt?

ontdek onze voordeelacties

Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op afstand gesloten overeenkomsten

'Op afstand gesloten overeenkomsten' zijn contracten die tussen bedrijven en consumenten worden gesloten voor de levering van goederen (koopovereenkomst) of het verrichten van diensten (servicecontract, managementcontract, huurovereenkomst, makelaarscontract, organisatie van reisdiensten) als er alleen communicatie op afstand mogelijk is en de overeenkomst niet binnen een systeem voor leveringen en diensten op afstand gebeurt.

Dekoria GmbH maakt voor de overeenkomst gebruik van een bedrijfssysteem voor op afstand gesloten overeenkomsten. Dit systeem draait onder www.dekoria.nl.

1. Bestellen:

Als u een bestelling plaatst accepteert u als klant onze Algemene Voorwaarden, die online via onze webwinkel te vinden zijn. Door te klikken op ‘bestelling versturen’ plaatst u een bindende bestelling voor de items in uw winkelwagen. De bevestiging van de bestelling vindt direct na het verzenden plaats, samen met de aanvaarding van de bestelling, via een geautomatiseerd e-mail. Met behulp van deze e-mail wordt de koopovereenkomst gesloten.

2. Voorwaarden voor wijziging 

De voorwaarden voor wijziging van onze standaardproducten zijn afhankelijk van de levertijd. Neem contact met ons op via [email protected] als u een bestelling wilt wijzigen of annuleren. Een wijziging of annulering van een bestelling is niet in alle gevallen mogelijk.
Veel van onze producten worden op bestelling gemaakt. De dag nadat de bestelling is binnengekomen beginnen we met de productie, zodat we de gewenste producten met de kortst mogelijke levertijd kunnen leveren. Als u producten op maat hebt besteld, kunt u deze bestelling alleen binnen 24 uur na betaling wijzigen of annuleren.

3. Prijzen:

Alle prijzen zijn onder voorbehoud. De prijzen zijn inclusief de momenteel geldende BTW.

4. Onze leveringsvoorwaarden gelden voor verzending binnen Nederland  en Belgie. Aangezien alle artikelen individueel geproduceerd worden nadat ze besteld zijn, bedraagt de levertijd 6 werkdagen. U heeft de mogelijkheid om uw bestelde waren via onze partner www.paypal.de (automatische incasso, creditcard) te betalen.

Wij hebben geen leveringsverplichting. Leveringsvertraging geven geen aanspraak op een schadevergoeding. Als we te laat zijn met de levering, hebben we aanspraak op een redelijke verlenging van de leveringsperiode. Als het product binnen deze verlenging wordt geleverd, is het geleverd op grond van het contract. In principe wordt het product door DPD geleverd. Voor leveringsvertragingen als gevolg van overmacht, gewijzigde wettelijke goedkeuringen en wetten, storingen, arbeidsgeschillen en/of materiële problemen – ook als deze tijdens de levering plaatsvinden – zijn wij, ook bij bindend overeengekomen leveringsdata, niet aansprakelijk. In deze gevallen wordt de overeengekomen datum stilzwijgend verlengd met de tijd die redelijkerwijs nodig is om deze hindernissen te verwijderen. We hebben het recht om de bestelling in deelleveringen te bezorgen. De klant moet deze aannemen, als redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze voor hem bedoeld zijn.

5. Catalogus

Alle beschrijvingen in onze catalogi zijn met de nodige zorg geschreven. Verkeerde informatie geeft geen aanspraak op schadevergoedingen.

6. Verzend- en transportkosten

Onze leveringstijd is 6 werkdagen.
We leveren in Nederland en Belgie. (leveringskosten: 6,95 Euro).

Wij sturen u een mailtje, zodra de goederen aan de pakketdienst DPD zijn overgedragen.

Zodra de goederen aan de pakketdienst DPD / DHL / Raben (verzending van meubilair) zijn overhandigd, zullen wij u per e-mail informeren.
In de regel draagt de chauffeur de pakketten tot aan uw voordeur, mits deze zich op de begane grond bevindt. Een plaatsing van meubels in huis of op een hogere verdieping vindt niet plaats.

7. Betalingsvoorwaarden:
De klant heeft voor de levering de volgende kosteloze betaalmogelijkheden:

a.) via www.paypal.nl. Indien u hier nog geen toegangsgegevens/account heeft kunt u dit tijdens de bestelling aanmaken. Na het invoeren van de bestelling wordt u automatisch doorgestuurd naar paypal. Paypal is voor u als klant uiteraard gratis.

b) als vooruitbetaling. U vult uw bestelling in en kiest dan vooruitbetaling. Daarna krijgt u de bankgegevens te zien. Zodra uw betaling bij ons binnen is, ontvangt u een bevestiging van uw betaling en bestelling. Alle persoonlijke gegevens worden via SSL gecodeerd en zijn zodoende bij de overdracht via internet ‘bugproof’. Uitgebreide informatie op het gebied van gegevensbescherming vindt u bij punt 10 ‘Gegevensbescherming en -veiligheid’.

c) met iDEAL kunt u betalen in uw vertrouwde internetbetaalomgeving via uw eigen bank.


8. Garantie:

Let erop dat u alleen onbeschadigde goederen van de post aanneemt, anders bevestigt u stilzwijgend de goede ontvangst van de goederen. Eventueel voorkomende kleurverschillen tussen de foto's in de online shop en de producten zijn van technische aard en berusten niet op fouten. Er kunnen afwijkingen voorkomen in kleur en stof, deze zijn binnen de normale gang van zaken te accepteren. Wij garanderen dat de door ons geleverde goederen geen fabricage- en materiaalfouten bevatten.

Voor alle gebreken aan goederen die voorkomen binnen de wettelijke garantietermijn gelden, naar keuze, de wettelijke eisen voor het verhelpen, repareren of vervangen van het artikel.

9. Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

Een uitzondering hierop vormen op maat gemaakte producten, die zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

De retourtermijn is veertien dagen vanaf de dag dat u, of iemand die daarvoor door u gemachtigd is en niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw recht op retour uit te oefenen, dient u ons, Dekoria GmbH, Bundesplatz 8, 10715 Berlijn, Duitsland [email protected], tel. +49 (0) 30-555-78-328-0, door middel van een eenduidige verklaring (het online retourformulier), te informeren over uw besluit dit contract te herroepen.

Stuur retouren a.u.b. uitsluitend naar het volgende adres, anders kunnen er onnodige kosten ontstaan:

Dekoria @ Salesupply Returns
E-Commerce Center B.V
Sourethweg 5E
6422 PC Heerlen
Nederland


Wij verzoeken u ook het elektronische retourformulier op onze website in te vullen: www.dekoria.nl/retour. U ontvangt dan per e-mail direct een ontvangstbevestiging van uw herroeping. Het is voldoende als u de mededeling betreffende uw opzegging stuurt voor het verstrijken van de retourtermijn.

Let op:
Het herroepingsrecht geldt niet voor de volgende contracten, tenzij de partijen iets anders overeengekomen zijn:

- Contracten voor de levering van goederen die vooraf in de fabriek zijn gefabriceerd en waarbij voor de productie ervan een individuele keuze of beslissing van de consument vereist is, of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de consument,

- Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven, of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken of binnenkort zal verlopen,

- Contracten voor de levering van verzegelde goederen, die vanwege gezondheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden teruggenomen nadat hun zegel na ontvangst is verwijderd,

- Contracten voor de levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen verbonden zijn,

- Contracten voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs in het contract is vastgelegd, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waar de onderneming geen controle over heeft,

- Contracten voor de levering van audio- of video-opnamen en computerprogramma’s in een verzegelde verpakking waarvan de zegel na levering werd verwijderd,

- Contracten betreffende de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen.

Wij raden u aan om voorafgaand aan de bestelling een gratis stofmonster te bestellen, om onnodige retourkosten te vermijden.

De verwerkingstermijn van klachten/ retourzendingen door Dekoria bedraagt ongeveer 14 werkdagen vanaf de ontvangst van de goederen.

Gevolgen van herroeping

Na opzegging van het contract, zullen wij alle betalingen die we van u ontvangen hebben, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit een door u gekozen andere wijze van levering dan de door ons aangeboden standaardlevering) vergoeden, uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u de goederen naar ons heeft teruggestuurd. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betalingsmethode die u in de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is; er worden u geen kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

Wij mogen de terugbetaling weigeren, totdat we de goederen ontvangen hebben, of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggestuurd, al naar gelang welk van deze twee gebeurtenissen eerder plaatsvindt.

Stuur of breng de goederen direct terug, of in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u het contract hebt opgezegd. Het voldoet wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U hoeft alleen voor een waardevermindering van de goederen te betalen, wanneer deze het gevolg is van een te bewijzen verkeerde omgang met de goederen door u.


10. Online beslechting consumentengeschillen
De Europese Commissie heeft een internetplatform opgericht voor de beslechting van consumentengeschillen. Dit platform vindt u onder de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11. Kostenovereenkomst

Indien u gebruikt maakt van uw recht tot herroeping, komen de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen voor uw rekening.

12. Tegoedbonnen:
Alle tegoedbonnen resp. kortingscodes kunnen maar een keer worden gebruikt. Er wordt geen korting verstrekt op de verzendkosten. Vul deze code tijdens het bestelproces op het bestelformulier in. Contante uitbetaling is niet mogelijk.

13. Voorbehoud van eigendomsrecht:

Zolang nog niet aan alle betalingen is voldaan, blijven alle door ons geleverde goederen ons eigendom. Bij cheques en rekeningen is dit totdat deze zijn ingelost. De koper kan de goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering verder verkopen. Een pandrecht of eigendomsoverdracht ten gunste van derden is uitgesloten. Voor transacties op krediet blijven dergelijke claims tot maximaal het bedrag van de koopprijs in ons bezit en kunnen ook niet worden overgedragen aan derden.

14. Privacybeleid


We stellen uw interesse in onze webwinkel zeer op prijs. De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.

Toegang tot website en hosting
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een webpagina wordt geopend, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het gevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van het ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het ophalen documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het doel een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV). Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na uw paginabezoek verwijderd.

Hostingdiensten door een derde partij
Een externe partij levert in onze opdracht de diensten voor het hosten en weergeven van de website. Dit is gerechtvaardigd gezien ons legitieme zakelijke belang, om ons aanbod correct te presenteren. Alle gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van deze website of in aangewezen vormen in de online winkel zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op de servers. Verwerking op andere servers vindt alleen in het aangegeven kader plaats. Deze serviceprovider bevindt zich in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Gegevensverzameling en -gebruik voor contractverwerking en het openen van een klantenaccount
We verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail) of bij het openen van een klantenaccount. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we deze gegevens benodigen om contracten te kunnen opstellen, om contact met u op te nemen of om het openen van een account mogelijk te maken. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de betreffende invoerformulieren. We gebruiken de informatie voor contractafhandeling en verwerking van uw vragen in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub b AGV. Na voltooiing van het contract of annulering van uw account worden uw gegevens voor verder gebruik beperkt en na afloop van de fiscale en commerciële bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk met verder gebruik van uw gegevens heeft ingestemd of wij ons het verdere gebruik van uw gegevens op wettelijk toegestane wijze voorbehouden, waarvan wij u in deze verklaring op de hoogte stellen. Het verwijderen van uw klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactadres of via een speciale functie in het klantaccount.

Gegevensoverdracht
Voor de uitvoering van het contract op grond van artikel 6, lid 1, sub b AGV geven we uw gegevens door aan het postbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, voor zover dit nodig is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u anwijst in het bestelproces, zullen wij de verzamelde betalingsgegevens doorsturen naar de kredietinstelling die opdracht heeft gegeven tot de betaling en alle betalingsdienstaanbieders die wij in opdracht hebben gegeven om de betalingen of de geselecteerde betaaldienst te verwerken. Voor een deel verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, op voorwaarde dat u daar een account aanmaakt. In dit geval dient u tijdens het bestelproces in te loggen bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. In dit geval is het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Wij maken gebruik van betalingsdienstaanbieders en verzendserviceaanbieders in de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan deze bedrijven vindt alleen plaats in het kader van de noodzaak om het contract na te leven.

Gegevensoverdracht aan verzendserviceproviders
Voor zover u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens of na uw bestelling, geven wij overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a AGV uw telefoonnummer door aan de verzendserviceprovider, zodat deze vóór aflevering contact met u kan opnemen met het oog op kennisgeving van levering danwel het maken van een afspraak voor levering.

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar het onderstaande contactadres of rechtstreeks naar de verzendserviceprovider op het hieronder vermelde contactadres. Na intrekking zullen we uw gegevens die voor dit doel zijn verstrekt verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht om op wettelijk toegestane wijze verder gebruik te maken van de gegevens voorbehouden en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DPD Germany GmbH, Wailandtstrasse 1, 63741, Aschaffenburg
Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn
DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn

E-mailnieuwsbrief en e-mailreclame
E-mailreclame met registratie voor de nieuwsbrief
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de noodzakelijke of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AGV onze reguliere e-mail nieuwsbrief toe te sturen.

Het uitschrijven van de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het onderstaande contactadres of via een speciale link in de nieuwsbrief. Na afmelding verwijderen wij uw e-mailadres, voor zover u ons niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om uw gegevens verder te gebruiken of wij ons het verdere gebruik van uw gegevens op wettelijk toegestane wijze voorbehouden, waarover wij u in deze verklaring op de hoogte stellen.

De nieuwsbrief wordt verzonden door een dienstverlener aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel verstrekken.

Deze serviceprovider bevindt zich in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Postreclame en uw recht om bezwaar te maken
Daarnaast behouden we ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen advertentiedoeleinden, bijvoorbeeld om per briefpost interessante aanbiedingen en informatie over onze producten te sturen. De promotionele benadering van onze klanten is in overeenstemming met artikel 6, lid 1 sub f AGV.

De reclamemailings worden geleverd door een postbedrijf, waaraan we uw gegevens doorgeven.
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar het hieronder staande contactadres.

Integratie van de Trusted Shops Trust Badge
Om het keurmerk van Trusted Shops weer te geven en het Trusted Shops-lidmaatschap aan te bieden aan kopers na het plaatsen van een bestelling, is de Trusted Shops Trust Badge op deze website opgenomen. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om een zo optimaal mogelijke marketing te bewerkstelligen in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AGV. Het Trustbadge en de geadverteerde diensten zijn een product van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Strasse 15C, 50823 Keulen.

Wanneer de Trustbadge wordt geladen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, datum en tijd van het ophalen, de overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevatten en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en binnen zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch gewist. Andere persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen aan Trusted Shops, voor zover u hiermee hebt ingestemd, u zich na de voltooiing van een bestelling voor het gebruik van Trusted Shops-producten heeft geregistreerd of al geregistreerd bent. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

Cookies und Webanalyse
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten weer te geven of voor marktonderzoek, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AGV. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag vindt u in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zodanig instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van het instellen van cookies, zodat u per geval kunt beslissen over de acceptatie ervan of weigering. Elke browser verschilt in de manier waarop het de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het Help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Let erop dat bepaalde functies van deze website mogelijkerwijs niet, of slechts beperkt kunnen worden gebruikt, als uw browser zo is ingesteld dat geen cookies worden toegelaten.

Deze website gebruikt een toepassing van Google Analytics (zie hieronder), de zogenaamde DoubleClick-cookie, die een herkenning van uw browser wanneer u andere websites bezoekt mogelijk maakt. Dit dient de optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AGV. De informatie die automatisch wordt gegenereerd door de cookie over het bezoeken van deze website, wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres zal worden verkort door de IP-anonimisering op deze website voorafgaand aan verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar worden ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens die door Google worden verzameld samengevoegd.

Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere websitegerelateerde services aan te bieden. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang onze website optimaal te kunnen gebruiken. Google kan deze informatie indien dit wettelijk is toegestaan ook doorgeven aan derden of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Na het verlopen en het einde van het gebruik van Google DoubleClick door ons, worden de gegevens die in dit kader zijn verzameld, verwijderd.
Google Double Click is een dienst van Google LLC. (www.google.nl). Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een huidig certificaat kan hier worden bekeken. De Europese Commissie heeft een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd met het Privacy Shield.

U kunt de DoubleClick-cookie uitschakelen via deze link. Daarnaast kunt u zich bij de Digital Advertising Alliance informeren over het instellen van cookies en eventueel aanpassingen doorvoeren. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en per geval kunt beslissen over de acceptatie ervan. Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze site beperken.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyses
Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zgn. ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in overeenkomst met art. 6 lid 1 sub f van AGV. De informatie die de cookies over uw gebruik van de website leveren, worden in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

In het geval van activatie van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google binnen de landen van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte van te voren verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door u te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten te maken en om verdere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan de websitebeheerder te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres zal niet met andere gegevens van Google worden samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies door een bijbehorende instelling van uw browser-software voorkomen; we maken u erop attent dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt daarnaast het verzamelen van de door cookies gegenereerde, en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres), en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, als u de via deze link beschikbare browser-plugin download en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst op deze website gegevens verzameld. Een opt-out cookie wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u deze cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Gebruik van Webtrekk voor webanalyse
Voor website-analyse worden gegevens op deze website automatisch verzameld en opgeslagen met behulp van technologieën van Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com), van waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in overeenkomst met art. 6 lid 1 sub f AGV.
Cookies kunnen voor dit doel worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder uitdrukkelijke toestemming. Na het gebruik van Webtrekk door ons, worden de gegevens die in dit kader zijn verzameld, verwijderd. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met effect voor de toekomst door op deze link te klikken.

Na uw bezwaar wordt een opt-out-cookie opgeslagen op uw apparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Gebruik van live chatsysteem
Op deze website worden met van technologieën van Live Chat, One International Place, Suite 1400, Boston, MA 02110-2619, USA (www.livechatinc.com) gegevens opgeslagen voor de toepassing van web analytics en de exploitatie van het live chat systeem. Van dit gepseudonimiseerde gegevensgebruik kunnen profielen onder een pseudoniem worden gemaakt. Cookies kunnen voor dit doel worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker. De cookies maken onder andere de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Indien de aldus verzamelde informatie persoonlijke referenties hebben, verloopt de verwerking overeenkomstig met art 6 lid 1 sub 7 AGV gezien ons rechtmatige belang van een effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.

De met de live chat-technologie verzamelde gegevens worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gebruikt om bezoekers te identificeren en zal niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Om de opslag van live chat cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze in de toekomst geen cookies meer opslaat en reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. Het verzamelen van gegevens en de opslag met het oog op het creëren van een pseudoniem gebruiksprofiel, kunt u ten allen tijde uitschakelen door het sturen van een beroep naar het in het impressum vermelde e-mailadres.
Live chat met het hoofdkantoor in de Verenigde Staten is gecertificeerd voor het Europees Verdrag Privacy "Privacy Shield", die de naleving van de bestaande bescherming van EU-gegevens verzekert.

Reclame via marketingnetwerken
Remarketing van Google AdWords
Google Adwords promoot deze site in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Voor dit doel wordt bij het bezoeken van onze website door Google de zogenaamde remarketing-cookie ingesteld. Hiermee worden automatisch via een pseudoniem CookieID en op basis van de door bezochte websites, op uw interesses gebaseerde advertenties mogelijk gemaakt. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in overeenkomst met art. 6 lid 1 sub f AGV. Na het gebruik van Google AdWords-remarketing, worden de gegevens die in dit kader zijn verzameld, verwijderd.

Aanvullende verwerking vindt alleen plaats, indien u met Google overeengekomen bent dat uw browsegeschiedenis voor internet en app door Google aan uw Google-account mag worden gekoppeld en informatie uit uw Google-account zal worden gebruikt om uw advertenties op internet te personaliseren. In dit geval, wanneer u inlogt bij Google tijdens het bezoek van onze website, gebruikt Google uw gegevens met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Hiervoor koppelt Google uw persoonlijke gegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te maken.

Google AdWords Remarketing is een service van Google LLC (www.google.com). Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. De Europese Commissie heeft een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd met het Privacy Shield.
U kunt de remarketingcookie uitschakelen via deze link. Daarnaast kunt u zich informeren over het instellen van cookies en het doorvoeren van aanpassingen bij de Digital Advertising Alliance.

Social Media PlugIns
Het gebruik van social plug-ins van Facebook, Google, Instagram, Pinterest met behulp van de Shariff-solution.

Op onze website worden social buttons gebruikt door sociale netwerken. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig met art. 6 lid 1 sub f AGV.

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van onze website te verbeteren, zijn deze buttons niet volledig geïntegreerd als plug-ins, maar alleen door een HTML-link op de pagina te gebruiken. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke knoppen bevat, er geen verbinding met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk tot stand wordt gebracht.

Als u op een van de buttons klikt, wordt er een nieuw venster van uw browser geopend en wordt de pagina opgeroepen van de betreffende serviceprovider waarop u bijvoorbeeld op de knop like- of share-button kunt klikken.

Voor doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de providers op hun pagina's, evenals een contactoptie en uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder.
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://help.instagram.com/155833707900388
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
YouTube-videoplug-ins
Op deze website is inhoud van externe aanbieders opgenomen. Deze inhoud wordt geleverd door Google LLC ('Provider').
YouTube wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Voor video's van YouTube die op onze site zijn opgenomen, is de geavanceerde privacy-instelling ingeschakeld. Dit betekent dat geen informatie wordt verzameld en opgeslagen op YouTube door bezoekers van de website, tenzij ze de video afspelen. De integratie van de video's is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in overeenkomst met art. 6 lid 1 sub f AGV. Voor informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de providers, evenals hun rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, raadpleegt u het privacybeleid van Google: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Recensieherinneringen verzenden per e-mail
Recensieherinnering door Trusted Shops
Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AGV, zullen wij uw e-mailadres doorgeven aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een recensieherinnering kunnen sturen.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.

Contactopties en uw rechten
Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

Volgens art. 15 AGV het recht om in de daarin beschreven omvang van de verwerkingsverantwoordelijke informatie te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die
persoonsgegevens;

Volgens art. 16 AGV het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie
van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen;

volgens art. 17 AGV het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te eisen, tenzij verwerking nodig is:
- voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
- om een wettelijke verwerkingsplicht te vervullen;
- om redenen van openbaar belang of
- om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen

volgens art. 18 AGV het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, voor zover
- de juistheid van de gegevens door u betwist wordt betwist;
- verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
- we hebben de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of
- u volgens art. 21 AGV bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens;

volgens art. 20 AGV het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Volgens art. 77 AGV het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Voor vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in ons impressum (colofon).

Recht op beroep
Voor zover wij persoonlijke gegevens verwerken, met het oog op onze gerechtvaardigde belangen zoals hierboven beschreven, kunt u tegen toekomstige verwerking bezwaar maken. Als de verwerking directe marketingdoeleinden dient, kunt u dit recht uitoefenen, zoals hierboven beschreven. Wat betreft de verwerking die plaatsvindt voor andere doeleinden, hebt u alleen een recht van beroep in de aanwezigheid van redenen, voortvloeiend uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht op beroep zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden gebruiken, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor een verdere verwerking hebben die tegen uw belangen, rechten en vrijheden opwegen, of de verwerking de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims dienen.

Dit is niet van toepassing als de verwerking voor directmarketingdoeleinden is. Dan zullen we uw persoonsgegevens voor dit doel niet verwerken.

15. Merkenrecht

Wij informeren u dat volgens de Wet Merkenrecht §4 merken juridisch en industrieel eigendom zijn. In onze online winkel worden merknamen alleen gebruikt voor informatieve doeleinden, om aan te geven voor welke zitbank-/ en stoelmodellen van welke fabrikant de hoezen bedoeld zijn. We suggereren niet dat de hoezen originele producten van deze fabrikant zijn.

16. Copyright

De volledige inhoud van www.dekoria.nl (tekst, foto’s, illustraties) is onderworpen aan het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Elementen mogen niet gebruikt worden voor privé of zakelijke doeleinden, noch gekopieerd of gewijzigd worden. Voor uitzonderingen op deze regel is de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden vereist.

17. Bevoegdheid/ geldigheid (uitsluitend voor wederverkopers)

Plaats van handeling en bevoegde rechtbank voor beide partijen is Görlitz. Deze verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle toekomstige bestellingen en rekeningen, zonder de noodzaak van meer expliciete verwijzing naar deze voorwaarden in individuele gevallen. Mondelinge en telefonische afspraken hebben geen rechtsgeldigheid. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door ons werden bevestigd.

Algemene Voorwaarden van www.dekoria.nl

Dekoria GmbH, Eichborndamm 129-139, 13509 Berlijn, Duitsland

(geen showroom)

Tel: +49 (0) 30-555-78-328-0
E-mail:
[email protected]

BTW-nummer: DE280239775

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Dekoria GmbH