Uw winkelmandje is leeg

laat je inspireren

weet je niet hoe het werkt?

ontdek onze voordeelacties

Menu

Herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

Een uitzondering hierop vormen op maat gemaakte producten, die zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

De retourtermijn is veertien dagen vanaf de dag dat u, of iemand die daarvoor door u gemachtigd is en niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw recht op retour uit te oefenen, dient u ons, Dekoria GmbH, Bundesplatz 8, 10715 Berlijn, Duitsland [email protected], tel. +49 (0) 30-55578328-0, door middel van een eenduidige verklaring (het online retourformulier), te informeren over uw besluit dit contract te herroepen.

Stuur retouren a.u.b. uitsluitend naar het volgende adres, anders kunnen er onnodige kosten ontstaan:


Dekoria @ Salesupply Returns
E-Commerce Center B.V
Sourethweg 5E
6422 PC Heerlen
Nederland

Wij verzoeken u het elektronische retourformulier op onze website in te vullen: www.dekoria.nl/retour. U ontvangt dan per e-mail direct een ontvangstbevestiging van uw herroeping. Het is voldoende als u de mededeling betreffende uw opzegging stuurt voor het verstrijken van de retourtermijn.

Let op:
Het herroepingsrecht geldt niet voor de volgende contracten, tenzij de partijen iets anders overeengekomen zijn:

- Contracten voor de levering van goederen die vooraf in de fabriek zijn gefabriceerd en waarbij voor de productie ervan een individuele keuze of beslissing van de consument vereist is, of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de consument,

- Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven, of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken of binnenkort zal verlopen,

- Contracten voor de levering van verzegelde goederen, die vanwege gezondheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden teruggenomen nadat hun zegel na ontvangst is verwijderd,

- Contracten voor de levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen verbonden zijn,

- Contracten voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs in het contract is vastgelegd, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waar de onderneming geen controle over heeft,

- Contracten voor de levering van audio- of video-opnamen en computerprogramma’s in een verzegelde verpakking waarvan de zegel na levering werd verwijderd,

- Contracten betreffende de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen.

Wij raden u aan om voorafgaand aan de bestelling een gratis stofmonster te bestellen, om onnodige retourkosten te vermijden.

De verwerkingstermijn van klachten/ retourzendingen door Dekoria bedraagt ongeveer 14 werkdagen vanaf de ontvangst van de goederen.

Gevolgen van herroeping

Na opzegging van het contract, zullen wij alle betalingen die we van u ontvangen hebben, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit een door u gekozen andere wijze van levering dan de door ons aangeboden standaardlevering) vergoeden, uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u de goederen naar ons heeft teruggestuurd. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betalingsmethode die u in de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is; er worden u geen kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

Wij mogen de terugbetaling weigeren, totdat we de goederen ontvangen hebben, of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggestuurd, al naar gelang welk van deze twee gebeurtenissen eerder plaatsvindt.

Stuur of breng de goederen direct terug, of in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u het contract hebt opgezegd. Het voldoet wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U hoeft alleen voor een waardevermindering van de goederen te betalen, wanneer deze het gevolg is van een te bewijzen verkeerde omgang met de goederen door u.

Einde